இன்ஃபோசிஸ் லாபம் 30 சதவீதம் சரிவு

தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் இரண்டாவது பெரிய நிறுவனமான இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்தின் மூன்றாம் காலாண்டு லாபம் 30 சதவீத அளவுக்கு சரிந்துள்ளது. டிசம்பருடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் நிறுவனத்தின் லாபம் ரூ. 3,610 கோடியாக இருந்தது. முந்தைய ஆண்டு இதே காலத்தில் நிறுவனத்தின் லாபம் ரூ. 5,129 கோடியாக இருந்தது.

இந்நிறுவனம் ரூ. 8,260 கோடிக்கு பங்குகளை திரும்ப வாங்கும் திட்டத்தை அறிவித்து செயல்படுத்தியுள்ளது. நிறுவனத்தின் வருமானம் 20.3 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 21,400 கோடியாக உள்ளது. முந்தைய ஆண்டு இதேகாலத்தில் நிறுவனத்தின் வருமானம் ரூ. 17,794 கோடியாகும்.