புரோ கபடி லீக் – தெலுங்கு டைட்டன்சை வீழ்த்தியது குஜராத்