பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் நெற்பயிருக்கு விவசாயிகள் …

Under Crop Insurance Scheme
Farmers can register for rice || பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் நெற்பயிருக்கு விவசாயிகள் பதிவு செய்யலாம் – கலெக்டர் வீரராகவ ராவ் தகவல்


மாவட்ட செய்திகள்பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் நெற்பயிருக்கு விவசாயிகள் பதிவு செய்யலாம் – கலெக்டர் வீரராகவ ராவ் தகவல்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்…

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை