Kivra
Kivra lanserar nu en helt ny Android app!
Några av förbättringarna som vi hoppas att du kommer att uppskatta!

- Ny design
- Native-app som är snabbare och enklare att använda
- Uppdaterat arkiv som ger tydlig överblick över senast inkomna dokument
- Möjlighet att swipa för att hantera dokument
- Möjlighet att skriva ut direkt i appen
- Förbättrad PDF-presentation
- Välj om du vill betala din faktura direkt eller på förfallodagen
- Stöd för företagsbrevlådan


Vi hoppas att du gillar vår nya app! Vi kommer att uppdatera appen regelbundet för att hela tiden förbättra upplevelsen. Har du funderingar, idéer eller förslag på förbättringar är du varmt välkommen att lämna feedback vilket du kan göra direkt i appen.

Kivra är en tjänst för säker digital post från företag och myndigheter. Över 3 miljoner personer i Sverige använder redan Kivra och snart 15 000 företag och myndigheter skickar idag post via Kivra. Namnet Kivra är ett anagram på arkiv (kastar du om bokstäverna i Kivra kan du bilda ordet arkiv), i takt med att fler avsändare ansluter sig kommer du automatiskt att kunna ta emot, hantera och arkivera mer och mer av din post i Kivra.
Kivra is now launching a brand new Android app!
Some of the improvements we hope you will appreciate!

- New design
- Native app that is faster and easier to use
- Updated archive that gives a clear overview of the most recently received documents
- Ability to swip to handle documents
- Possibility to print directly in the app
- Improved PDF presentation
- Choose whether you want to pay your invoice directly or on the due date
- Support for the business mailbox


We hope you enjoy our new app! We will update the app regularly to constantly improve the experience. If you have any thoughts, ideas or suggestions for improvements, you are most welcome to leave feedback, which you can do directly in the app.

Kivra is a service for secure digital mail from companies and authorities. More than 3 million people in Sweden already use Kivra and almost 15,000 companies and authorities today send mail via Kivra. The name Kivra is an anagram on archives (if you change the letters in Kivra you can form the word archive), as more senders join you will automatically be able to receive, manage and archive more and more of your mail in Kivra.